top of page

Het coronatoegangsbewijs is het paard van Troje - Hans van Tellingen

Al 21 maanden zijn wij in de greep van het coronavirus. Zo lijkt het althans. Maar zijn wij wel écht in de greep van het virus? Of is er eigenlijk iets anders aan de hand? Zijn wij niet méér in de greep van de coronaBELEID? En niet zozeer van het virus zelf? Daarbij: is dat coronatoegangsbewijs wel nodig? En belanden we daardoor juist niet van de regen in de drup? En halen we hiermee niet het spreekwoordelijke ‘paard van Troje’ naar binnen?


Ik kan niet anders.

Ik heb al de nodige blogs (hier de meest recente) geschreven over dit onderwerp. En ben, met frisse tegenzin, een van de rationele coronabeleidscritici geworden. En hoewel keurig onderbouwd -vaak met peer reviewed wetenschappelijke studies- en nooit op de ’man’ gericht, valt deze rol mij soms best zwaar. Liever had ik gewoon nog de circa 3.600 volgers van maart 2020 op Twitter (en geen 36.000 zoals nu) en was ik gewoon ‘lekker aan het twitteren’ over retail, vastgoed en geografie. Mijn vakgebieden en studie-achtergrond. Lees hier wat ik in het dagelijkse leven beteken, ze noemen mij ook wel ‘Mister Fysieke Winkel’.

En hoewel de mailboxen volstromen met warme en lieve steunbetuigingen, die me heel erg goed doen, zijn er soms ook nare berichten. Tot (doods)bedreigingen aan toe. Daarbij had mijn kritische houding er ook voor gezorgd kunnen hebben dat opdrachtgevers misschien wel hadden afgehaakt. Een en ander is niet geheel zonder risico. ‘Stop er dan mee’, hoor ik wel eens. Maar ja, dat kan ik niet. Ik kan niet anders dan kritisch zijn op de weg die de politiek is ingeslagen. De weg naar een ‘nieuw normaal’. De weg naar een samenleving die ongewenst, ongepast en ongehoord is. Want het zijn de coronamaatregelen die deze route in gang hebben gezet. En niet zozeer het virus zelf.

De feiten


De feiten over het virus zijn eigenlijk vrij simpel. De IFR, het sterftepercentage bedraagt 0,15% (**). Dat was in 2020. En betrof een peer reviewed metastudie van Stanford University. In 2021 is dit percentage verder gedaald naar onder de 0,1%. Aldus het Britse ministerie van Gezondheid.

Verder is inmiddels aangetoond dat lockdowns en coronamaatregelen vrijwel geen positief effect hebben. Maar wel heel veel negatieve. Daarbij duurt de epidemie juist nog langer hierdoor. Vaccins werden gebracht als dé oplossing. En dat viel ook een beetje tegen. Het positieve effect is meestal kort van duur. En er zijn wel degelijk ook best veel serieuze bijwerkingen. Om dat vaccin dus te verplichten aan iedereen is een brug te ver. Al kan dat vaccin voor de risicogroep nuttig zijn.

De enige nuttige maatregelen


De enige maatregelen die helpen, en die verder niet ingrijpend zijn voor de samenleving, zijn tamelijk eenvoudig. Blijf thuis als je ziek bent. Ventileer binnenruimten, schaal de verpleegkundige zorg op (en betaal en waardeer deze mensen vorstelijk) en gebruik vroegtijdige medicatie, die er wel degelijk is. Voor het overige is niets nodig. Niets nuttig. En ook niet wenselijk. Behalve dan dat mensen -met name de politici en de media- moeten ophouden met het zaaien van paniek. Juist door gewoon de feiten te kennen. En deze dan ook uit te dragen. Meer is niet nodig.

Coronatoegangsbewijs: nee!


En dan het coronatoegangsbewijs. Een gotspe. Een onding. En hoogst onwenselijk. Of het nu in de vorm van 3G is (vaccinatiebewijs plus mogelijkheid tot testen), 2G (alleen gevaccineerden hebben toegang, dit is de kwalijkste vorm) of 1G (alleen toegang met negatief testbewijs): het maakt niet uit. Het blijft een onding.

Waarom? De antigeen- en PCR-testen zijn notoir betrouwbaar. Maar ook ‘wel of niet gevaccineerd zijn’ maakt geen donder uit voor je eventuele besmettelijkheid. Gevaccineerden kunnen net zo makkelijk dat virus overdragen als niet gevaccineerden. Zo blijkt uit dit Harvard-onderzoek. Sterker nog: als men gevaccineerd is gaat men ook de deur uit als men symptomen heeft, een niet gevaccineerde zal dat niet zo snel doen. Met andere woorden: een coronatoegangsbewijs kan juist leiden tot méér besmettingen.


Maar nog veel belangrijker is dat het coronatoegangsbewijs ethisch niet door de beugel kan. Mensen worden uitgesloten van activiteiten. Er wordt openlijk gediscrimineerd. Mensen worden zelfs binnen opgesloten. Zoals in Oostenrijk.

En tja, dat leidt ertoe dat mensen toch in feite gedwongen worden om zich te laten vaccineren. Dat zij gedwongen worden om toch een boostershot te nemen (terwijl men al dubbel gevaccineerd was). Alles om dat groene vinkje maar te behouden. Het kan niet. Het moet niet. Het mag niet. Het is moreel verwerpelijk. Alles waar de westerse democratie voor staat, al onze vrije westerse waarden, worden op deze manier weggegooid.

Burgers moeten hun medeburgers niet controleren

Ik hoor het overal. Vriendengroepen die uit elkaar vallen. Families die uiteen worden gereten. Relaties die op de klippen lopen. Bedrijven die op springen staan door hoogoplopende ruzies. En een maatschappij die desintegreert. Vooral omdat het coronabeleid onnodig polariseert.

Burgers moeten andere burgers niet controleren. Niet op de sportclub. Niet in de winkel. Niet in het restaurant. Niet in de kroeg. Niet in het (lager en hoger) onderwijs. Niet in het theater. Niet in de bios. Niet in de concertzaal. Nergens niet. De coronapas en 2G leiden tot een samenleving die uitmondt in achterdocht, wantrouwen en paranoïde situaties. Gewoon niet doen. Iedereen die meegaat in dit beleid, is zijn eigen virtuele gevangenis aan het bouwen. Wie gaat slapen in democratie, wordt wakker in een autocratie.

Dus nee: ook zeker geen coronatoegangsbewijs voor het (hoger) onderwijs. Want de studenten van nu zijn de leiders van de toekomst. En als zij nu gedwee de mallotige maatregelen volgen, is onze toekomst ongewis. Dus: sta op. Spreek je uit tegen de coronaregels. Maar met name ook tegen de (indirecte) vaccinatieplicht en de invoer van het coronatoegangsbewijs. Want dat kan de opmaat zijn naar een staatscontrolesysteem. Iets waar ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, op hint. Want met een QR-code zou je uiteindelijk kunnen kijken of iemand wel een goed burger is, wel de goede meningen heeft, niet teveel CO2 of stikstof uitstoot. Niet te vaak de deur uitgaat. Enzovoort. Enzovoort. Enzovoort.

We leven niet in China. Stop deze alomvattende neiging tot staatscontrole. Onze samenleving gedijt alleen bij een beetje chaos. Zonder controle. Een samenleving in vrijheid is een gelukkige samenleving. Een inventieve samenleving. Een creatieve samenleving. Een samenleving waarin ook de wetenschap weer ten dienste kan komen aan de noden van de mensen. Iets waar het de laatste jaren deels aan heeft ontbroken.

Het coronatoegangsbewijs is het paard van Troje dat wij vrijwillig binnenlaten. Niet doen. Het leidt alleen maar tot meer ellende.

#GaDeDeurUit als je dat wilt

Blijf thuis als je bang bent. Doe een mondkapje op als je bang bent. Houd afstand als je bang bent. Neem een derde prik als je bang bent. Prima. Maar je kunt ook meedoen aan de maatschappij. Voor jezelf. Maar juist ook voor de ander. Omdat de samenleving alleen gedijt door menselijk contact. Onnodige coronamaatregelen horen niet thuis in de maatschappij. En dat coronatoegangsbewijs al helemaal niet. Lijkt mij helder. Toch?

Door Hans van Tellingen (*)

*) Hans van Tellingen is sociaal-geograaf en is directeur/eigenaar van winkelcentrumonderzoeker Strabo bv. Hij is hoofdauteur van Waarom Stenen Winkels Winnen. Als sociaal wetenschapper is Hans tevens een dossiervreter en een fanatiek waarnemer van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Hans publiceert vrijwel wekelijks artikelen in De Ondernemer, in EW (Elsevier Weekblad), Retailtrends, Emerce, Stadszaken, OpinieZ en anderen.

**) Sommigen zullen zeggen dat de IFR veel hoger is dan 0,15% in Nederland. Dat klopt niet of nauwelijks. Op een totaal van 10 miljoen mensen (schatting van Van Dissel begin dit jaar was 7 miljoen) dat het virus heeft doorgemaakt en 20.000 doden is de IFR niet veel meer dan 0,20%. Daarbij zijn ‘slechts’ enkele honderden in totaal aan het ‘virus alleen’ overleden. Velen zijn overleden aan andere oorzaken terwijl zij 'toevallig' ook positief zijn getest. Deze info is gewoon bij het RIVM te vinden.

bottom of page