top of page

Anno 2022 doen feiten er niet meer toe - Justus Dalstra

Er is de afgelopen maanden al heel wat geschreven en gediscussieerd over de coronavaccinaties en het zogenoemde “coronatoegangsbewijs”. Uiteraard kan er nooit genoeg gediscussieerd worden over bepaalde onderwerpen en zodoende ook niet over coronavaccinaties en het coronatoegangsbewijs.

De Universiteit van Oxford heeft een speciale website ontwikkeld waar iedereen zijn persoonlijke gegevens kan invullen, van leeftijd tot medische gegevens. Vervolgens rekent een complex algoritme uit wat de kans is dat iemand in het ziekenhuis belandt door corona en de kans dat iemand overlijdt aan corona. Na het invullen van de gegevens, bijvoorbeeld: persoon van 25 jaar met geen onderliggende medische klachten komt er een berekening uit, de kans dat een persoon van 25 jaar zonder onderliggende klachten in het ziekenhuis belandt door corona is 0.0076 oftewel 1 op de 13158.


De kans dat iemand van 25 jaar zonder onderliggende klachten zal overlijden aan het corona virus is 0.0002 procent oftewel 1 op de 500.000.

Begrijpelijk is dat mensen met onderliggende klachten en mensen op hoge leeftijd die een grote kans hebben om ernstig ziek te worden en eventueel kunnen overlijden aan corona gevaccineerd worden tegen het virus. Maar waarom dan ook alle gezonde jonge mensen vaccineren die amper risico lopen?


Een betere manier om deze mensen te beschermen is door ze het virus te laten doormaken. Want het is bekend dat door natuurlijke immuniteit meer antistoffen aanwezig zijn in het lichaam dan door het vaccin.

Bovendien zijn de antistoffen een half jaar na vaccinatie dusdanig afgenomen dat er geboosterd moet worden. Door jongeren en gezonde mensen zonder onderliggende klachten om het halfjaar een booster te geven, stel je deze groep onnodig bloot aan de risico´s (die eventueel op langere termijn op kunnen treden) van het vaccin.

"Het virus laten rondgaan onder gezonde mensen die geen risico lopen is dan ook logischerwijs een slimmere stap."

De ruim negentig procent gevaccineerde oudere mensen is overigens al genoeg, het grootste deel van de kwetsbare mensen is beschermd door het vaccin en heeft nog maar een heel kleine kans om de zorg te overbelasten. De maatregelen die de regering nu neemt zorgen voor uitsluiting van gezonde mensen, die de zorg toch niet kunnen overbelasten. Het vragen van bijvoorbeeld een coronapas bij een discotheek of universiteit waar grotendeels mensen onder de vijfendertig jaar komen is dan ook absurd en niet te onderbouwen. Het is verbazingwekkend dat gewekte beeldvorming door politici het gevoel van veiligheid onder de Nederlandse bevolking bepaalt. De beeldvorming moet stoppen en de regering zou anno 2022 besluiten weer moeten baseren op feiten en rationele overwegingen. Justus Dalstra - student Security Studies & Politicologie aan de Universiteit Leidenbottom of page