Alleen samen komen we eruit - Mark Voorendt

Inmiddels wordt het voor steeds meer mensen duidelijk dat de ernst van de corona-epidemie allang verminderd is tot een normale seizoensgriep. De Nederlandse overheid heeft sinds voorjaar 2020 diverse voor de hand liggende kansen laten liggen om alle maatregelen los te laten en gaat onverminderd door met het ontwrichten van de samenleving en het verwoesten van mensenlevens.

Zij schuwt daarbij technieken van psycho­lo­gische oorlogsvoering niet en past methoden toe die vallen onder de definitie van marteling volgens de door de Verenigde Naties opgestelde universele mensenrechten. Inmiddels wordt het leger ingezet om vreedzame, ongewapende demonstrerende burgers te molesteren en wordt nagedacht over het inzetten van nieuwere wapens.


De laatste lockdown, één week voor de kerstvakantie, trof velen keihard; hier werd maximale schade aangericht op basis van een geheim RIVM-model met eveneens geheime onderliggende getallen, op advies van een op hol geslagen outbreak management team dat absoluut geen oog heeft voor de maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Daarbij komt kijken dat de aanleiding van die lockdown, de omicron-variant, een zeer milde vorm is van het coronavirus en het op zijn beloop laten ervan weer een kans was geweest voor de Nederlandse bevolking om natuurlijke immuniteit op te bouwen met minimale schade. Hoe geloofwaardig is een regering die vanwege niet-functioneren is afgetreden, vervolgens als demissionair kabinet tien maanden door is gegaan met het drastisch afbouwen van de vrije democratische rechtsstaat en, na de langste kabinetsformatie ooit, onverstoorbaar verdergaat met dezelfde partijen als voorheen?

In het bijzonder worden de jeugd en jongeren zwaar getroffen door de maatregelen, niet in de laatste plaats omdat zij door de Nederlandse overheid de schuld van alle ellende kregen. Ik maak het op mijn eigen universiteit mee: studenten lopen maanden studievertraging op door motivatieproblemen, krijgen burn-outs en hebben geen zin meer in het leven. Inmiddels is zelfdoding doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren (laat dit even op je inwerken!). Ik heb in april vorig jaar als docent een brief geschreven aan mijn College van Bestuur om te kennen te geven dat ik mijn gedwongen mede­werking aan het onmenselijke beleid slechts onder protest uitvoer, waar een vriendelijk antwoord op kwam, maar wat natuurlijk niets veranderde aan de slaafse uitvoering van de oekazes van het landelijke regime. Studenten die weigeren een mondkapje te dragen, omdat algemeen bekend is dat die dingen geen virussen tegenhouden (dat staat zelfs op de verpakking) en zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid (dit is bevestigd door talrijke wetenschappelijke studies) worden uit faculteitsgebouwen gezet.

Sommigen vragen zich af waarom we niks leren van de geschiedenis. Volgens mij heeft de huidige regering juist heel goed de geschiedenis bestudeerd, sommige leden zelfs tijdens hun universitaire opleiding. Ze weten immers heel goed hoe ze hun verantwoordelijkheid voor zelfgecreëerde wantoestanden kunnen afschuiven op een minderheidsgroep die ze openlijk tot zondebok maken, tot het uiterste te treiteren en geleidelijk aan steeds verder uitsluiten van het normale leven. Deze meedogenloze regering stookt de ene groep tegen de andere op via volslagen onlogische maatregelen. De beeldvorming wordt door de overheid gestuurd, waarbij het aanjagen van angst, propaganda, bedrog en censuur worden ingezet (ook dat zijn klassieke vormen van manipulatie). Via de gebruikte technieken wordt het collectief bewustzijn zo vervormd, dat een meerderheid zelf om strenge maatregelen of het opgeven van alle vrijheid blijft vragen, omdat ze geïndoctrineerd is met de gedachte dat het niet anders kan. De beeldvorming van een coronapandemie wordt nog in stand gehouden, simpelweg omdat nog niet iedereen zo murw is om akkoord te gaan met een systeem waar onder normale omstandigheden geen mens in mee zou gaan.


De wrede winterlockdown van 2021-2022 maakt het volk klaar om op termijn een volgende stap van het plan te accepteren: het invoeren van een 2G-beleid, ofwel indirect vaccinatieplicht (herstelbewijzen hebben immers slechts een beperkte geldigheidsduur). Het gaat hierbij steeds met twee stappen vooruit en één terug. Met 2G of vaccinatieplicht wordt een volgende fase bereikt van het schenden van lichamelijke integriteit. De wet op de orgaandonatie was al een morele stap te ver: zonder expliciete weigering kunnen organen uit hersendode, maar overigens nog levende lichamen worden verwijderd. Nu dreigt een verplichting om deel te nemen aan een medisch experiment met gentherapie. Het is waanzin om volkomen gezonde mensen bloot te stellen aan deze 'vaccins' en 'boosters', gezien de grote aantallen ernstige bijwerkingen. Degenen die dit te ver vinden gaan, zullen verder buiten de maatschappij worden geplaatst.


Het menselijk lichaam wordt door een vaccinatieplicht de facto staatseigendom: een individu heeft er geen zeggenschap meer over! Hoe zat het ook al weer:


"You will own nothing, and you will be happy? "

Het verlies van eigendom geldt naast onze persoonlijke bezittingen en privacy dus ook voor ons eigen lichaam. De al geplande Coronapas zal worden uitgebreid naar een Europese digitale ID-pas, waarop naast je naam, nationaliteit en burgerservicenummer ook je inkomen, banktransacties, rijbewijs, OV-kaart, gedrag op de sociale media en vaccinatiestatus worden bijgehouden. Als je dan niet gehoorzaam bent aan het 'systeem', kunnen je bewegingsvrijheid of financiële transacties worden beperkt of onmogelijk gemaakt. De volgende stap is door de voorzitter van het Wereld Economisch Forum al aangekondigd: een chip in je hersenen, waardoor zelfs je gedachten onder controle komen van de overheid. Dan is de taak volbracht en zijn we alle vrijheid en menselijkheid kwijtgeraakt aan een digitaal controlesysteem. Er zijn nog mensen die dit zien als een complottheorie, maar deze plannen worden openlijk aangekondigd.


Hoewel ik me veel zorgen maak over de huidige ontwikkelingen, besef ik ook dat ik van mijn bijna 57 levensjaren, er 55 in relatief grote vrijheid en goed welzijn heb doorgebracht (twee jaren ben ik inmiddels kwijt door de maatregelen). Dat is in de geschiedenis van de mensheid denk ik een lange periode en ik ben daar dan ook dankbaar voor.

Ik betreur het wel dat ik pas zo laat in de gaten kreeg dat de condities werden geschapen voor een dergelijke ontwikkeling: de Nederlandse bevolking is in een toestand van gemakzuchtige consumptie terechtgekomen en meent dat het leven wel fijn geregeld wordt. Het systeem was denk ik ook wel onhoudbaar en moest ook veranderen. Het is alleen de vraag op welke manier: een handjevol machtigen der aarde krijgt het voor het zeggen en gebruikt de gewone burgers om zich verder te verrijken, of we maken er een duurzame en sociale wereld van waar eenieder ten volle wordt uitgedaagd om haar of zijn volle mens-zijn te ontwikkelen.

Er zijn al tal van groepjes mensen aan het werk om hun leven niet meer te laten bepalen door een op vele fronten falende overheid, maar door dingen zelf te gaan regelen en een parallelle samenleving op te zetten. Hier is het waar ik nog positieve energie tegenkom: mensen die onderling zijn gaan sporten, bezig zijn met het regelen van eigen energie- en voedselvoorziening, medische hulp aan elkaar bieden, een eigen betaalsysteem opzetten. Anderen zijn bezig met het opzetten van een vorm van onderwijs waarin iedere jongere zijn eigen ontwikkeling kan doormaken tot zelfdenkende en gewetensvolle volwassene, in plaats van zich aan te moeten passen aan een standaard schoolsysteem. Er zijn ook jongerengroepen actief.

Ik beveel iedere jongere en student die zich momenteel slachtoffer voelt van het huidige regime aan, om goed voor zichzelf te zorgen: zorg voor gezonde voeding, voldoende beweging en kom los van Big Tech en Big Pharma. Ik heb als 50-plusser

een Google-vrije telefoon, dan moet jullie dat toch ook lukken? Wees kritisch op wat anderen je proberen wijs te maken en vooral: zoek verbinding met gelijkgestemden.

Verbind je met andere jongeren die waarde hechten aan een vrij, autonoom leven en ga je eigen leven organiseren! Dit komt niet vanzelf goed. Verbondenheid is de sleutel om hier samen goed uit te komen. Laat je toekomst niet afpakken!


dr.ing. Mark Voorendt – docent TU Delft