Studenten in Verzet

Wij streven naar een open samenleving!

Deelname aan de samenleving mag niet gebonden zijn aan het wel of niet bezitten van een QR-code.

 


Steun ons door middel van een donatie:

 

 

U kunt de Stichting Studenten in Verzet ondersteunen door middel van een donatie. Deze donaties zullen gebruikt worden voor het dekken van juridische kosten, het aanschaffen van geluids- en camera-apparatuur, de maandelijkse kosten voor bewerkingsprogramma’s en de website en algemene onkosten.

Het standaardbedrag voor een donatie staat op tien euro, maar u bent vrij om een lager of hoger bedrag in te vullen. Als studenten zijn wij financieel genoodzaakt een beroep te doen op de barmhartigheid van mensen die ons initiatief steunen. Wij vragen iedereen die iets kan missen te overwegen om ons te steunen.  Voor crypto donaties zie het kopje contact.

Wij danken u bij voorbaat voor uw donatie.  


Teken de petitie tegen 1G, 2G of 3G in het onderwijs:

 

 

U kunt ons initiatief ondersteunen door de petitie te ondertekenen. De petitie roept op tegen het G-beleid in het onderwijs. Onderwijs is immers niet alleen een grondrecht, maar ook fundamenteel voor de persoonlijke ontwikkeling van het individu en fungeert als bouwsteen voor de gemeenschap. 

Het uitsluiten van burgers om onderzoek te doen en onderwijs te volgen aan een van de instituten die ons land rijk is, staat haaks tegenover vrijheid van onderwijs. Het onderwijs is van iedereen en zou dus ook voor iedereen toegankelijk moeten zijn.


Korte beschrijving: 

"Studenten in Verzet" is geboren vanuit de noodzaak om zich te verzetten tegen een overheidsbeleid dat de grondrechten van Nederlanders met de voeten treedt. Het initiatief wordt vorm gegeven door een groep studenten, met momenteel als organisatorisch bestuur enkele studenten van de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

We staan op een historisch punt in de geschiedenis van de mensheid. Afgelopen eeuwen heeft de bevolking zich letterlijk vrijgevochten van overheidsrepressie. Hierdoor ontstonden fundamentele rechten: de lichamelijke integriteit, het algemeen kiesrecht, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting en allerlei andere vrijheden. Wij beschouwen deze grondrechten als de fundering van onze samenleving. Deze grondrechten worden geschonden bij het gebruik van het coronatoegangsbewijs. Verder is het onduidelijk waar de groeiende overheidsbemoeienis en het inperken van de vrijheid eindigt. Zolang dit niet duidelijk, willen wij niet meewerken aan het gebruik van de coronapas, opdat wij niet hoeven te speculeren over waar dit eindigt.

 

Leiding: 

Onze stichting bestaat uit drie organisatoren die de leiding hebben over elk een eigen afdeling, wie dit zijn ziet u hieronder.


Voorzitter:

Ernest van Nispen tot Pannerden


Secretaris:

Marlinda van der Vos


Penningmeester:

Tom Korporaal